Koně v Drásově

…..je tu jaro a opět začínáme jezdit  na koni v Drásově, kdo má zájem, přihlaste se Evě na 606508249,
Těšíme se na koňském hřbetě.

Příspěvek na rok 2018


Prosíme  členy o uhrazení členského příspěvku, abyste mohli i nadále využívat slev a výhod pro členy. Členský příspěvek je 500 Kč/ rodinu, uhraďte prosím co nejdříve - Klub rodičů – ELPIS, Bankovní účet: 257422700/0300
Nebo také Evě hotově.

-
Elpis klub přeje všem hodně zdraví v novém roce, moc štěstí a každému potůček zlaťáčků.
Těšíme se na viděnou na akcích.