Příspěvek na rok 2018


Prosíme  členy o uhrazení členského příspěvku, abyste mohli i nadále využívat slev a výhod pro členy. Členský příspěvek je 500 Kč/ rodinu, uhraďte prosím co nejdříve - Klub rodičů – ELPIS, Bankovní účet: 257422700/0300
Nebo také Evě hotově.

-
Elpis klub přeje všem hodně zdraví v novém roce, moc štěstí a každému potůček zlaťáčků.
Těšíme se na viděnou na akcích.

Žádné komentáře: