O klubuKlub rodičů – Elpis
Posláním Klubu je spolupráce rodin se závažně postiženými dětmi v městě Brně.
Umožňuje navazovat kontakty s ostatními neziskovými organizacemi jak v rámci Brna, tak i v rámci celé České republiky. Cílem činnosti Klubu je neustálé zlepšování životních podmínek rodin pečujících o vážně postižené dítě. Těžiště činnosti je v oblasti volnočasových aktivit jak v tuzemsku, tak v zahraničí, možností rehabilitace a následné integrace handicapovaných dětí do společnosti. Klub tyto cíle naplňuje především tvorbou projektů, spoluprací s firmami a společnostmi podporujícící tyto aktivity a vytvářením benefičních akcí a výstav.

  Výroční zpráva 2013